หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
เทศบาลตำบลแม่ทะ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่ทะ
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
" แม่ทะน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี
เศรษฐกิจดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง "
วิสัยทัศน์ ทต.แม่ทะ

 
 
พันธกิจ
 
    อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ แม่น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อม
    พัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
    ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมให้ยั่งยืน
    ส่งเสริมการศึกษาที่ในและนอกระบบ
    ให้มีระบบคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา การสื่อสาร ระบบคลองส่งน้ำ ครอบคลุมทั้งตำบล
    ส่งเสริม สนับสนุนสวัสดิการสังคมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี
    สร้างความสงบสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนและจัดการระเบียบสังคม
    ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาโรคต่างๆของประชาชนทุกกลุ่มวัย
    ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
    ใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 
 
ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่
1
 
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
  การก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนนและสะพาน
  การพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
  การไฟฟ้าสาธารณะ
  การวางผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่
2
 
ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
  การสร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
  การอนุรักษ์ฟื้นฟู การเฝ้าระวัง และการป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
 
ยุทธศาสตร์ที่
3
 
ด้านการพัฒนาสังคมชุมชน
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
  การจัดการการศึกษา
  การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  การป้องกัน รักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
 
ยุทธศาสตร์ที่
4
 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
  การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดและการใช้สินค้าท้องถิ่น
  การส่งเสริมการท่องเที่ยว (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยว)
 
ยุทธศาสตร์ที่
5
 
ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
  การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงาน
  การพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-183-8782
เทศบาลตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150
โทรศัพท์ : 054-331-626 โทรสาร : 054-331-626 ต่อ 20
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลแม่ทะ
จำนวนผู้เข้าชม 702,481 เริ่มนับ 19 ส.ค. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10