ชื่อเรื่อง : ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮโดรลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ชื่อไฟล์ : xJg01irFri22506.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้