ชื่อเรื่อง : ประกาศ ราคาทุนประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ชื่อไฟล์ : tvrQs2SMon94411.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้